ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนาอาคารสถานที่
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาอาคารสถานที่
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างตกแต่งสถานที่
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง การเปิดสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รวมประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(4 มกราคม 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4 มกราคม 2565)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๔๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (13 พฤษภาคม 2563)
   

 

 

มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
สืบสานวิถีไทยประเพณีลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พิธีถวายราชดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ปี 4 ปาริชาตชูช่อ ถักทอสายใย ร้อยดวงใจยินดี
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม "บึงทองหลางเกมส์" ครั้งที่ 42 พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๖ กันยาายน ๒๕๖๖
     
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter