ปีการศึกษา 2562
  13 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียน
  27 เม.ย. 63 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 เม.ย. 63 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2562
  30 ก.ย. 62 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
  10 ก.ย. 62 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
  3 ก.ย. 62 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
ปีการศึกษา 2560
  19 ธ.ค. 60 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  15 ธ.ค. 60 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง เผยปพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
  22 ส.ค. 60 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
ปีการศึกษา 1/2559
  30 พ.ค. 59 ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน
  11 พ.ค. 59 ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร
ปีการศึกษา 1/2558
  31 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
  22 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 40 คัน
  20 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฝ้าเพดาน
  19 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
  18 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
  15 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  12 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง
  1 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ
  1 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 
ปีการศึกษา 2/2557
  29 เม.ย. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ
  24 เม.ย. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
  7 เม.ย. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
  3 เม.ย. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกันอุบัติเหตุ
  17 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
  17 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  17 ก.พ. 58 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
  19 พ.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
  6 พ.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร
  4 พ.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
 
ปีการศึกษา 1/2557
  10 ต.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  10 ต.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  30 ก.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  24 ก.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายหินแกรนิตตราสัญลักษณ์โรงเรียน 1 งาน
  20 ส.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  5 ส.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และพื้นห้องเรียน 14 ห้องเรียน
  4 ส.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ
  1 ส.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ชุดโคมไฟ และอุปกรณ์ติดตั้ง 80 ชุด
  16 มิ.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมวางระบบเครือข่าย
  13 มิ.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารพัดลม
  5 มิ.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
  14 พ.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตรจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  6 พ.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
  24 เม.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างครูต่างชาติ
  6 เม.ย. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

 

 

 

ปีการศึกษา 2/2556
  5 มี.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุ
  17 ก.พ. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบบริหารสถานศึกษา
  3 ก.พ. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปกครอง
  31 ม.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประจำกลุ่มบริหารวิชาการ
  21 ม.ค. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) จำนวน 16 เครื่อง
  21 ม.ต. 57 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2) จำนวน 16 เครื่อง