แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เชิญประชุมสามัญประจำปี 2555
ชมรมข้าราชการแห่งประเทศไทย "เปิดตัว"
สิทธิประโยชน์
เกษียณอย่างมีความสุข
ท้องผูกบ่อยเสี่ยงโรคแทรก 
ท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
ไม่ขับถ่ายตอนเช้าจะเกิดอะไรขึ้น
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคอัลไซเมอร์
โรคพาร์กินสัน
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ที่ประสงค์มาเป็นสมาชิกแล้วยืนใบสมัครตามแบบของชมรม ค่าบำรุงชมรมตลอดชีพ 100 บาท ทางชมรมจะส่งใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองการเข้าเป็นสมาชิกไปให้ถึงบ้านตามที่อยู่ในใบสมัคร***