ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง การเปิดสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รวมประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(4 มกราคม 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4 มกราคม 2565)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (13 พฤษภาคม 2563)
   
 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
พประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ๋ ชั้น ม.๑
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศ฿กษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศ฿กษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การสอบธรรมศ฿กษา ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การประชุมศูนย์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.กท.๒
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ บึงทองหลางเกมส์ ครั้งที่ ๔๑
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ กาญจนา เพชรมณี
วันที่ ๒๗ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ประชุมครูเนื่องในวาระพิเศษก่อนปิดภาคเรียน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม เตรียมความพร้อมสู้ศึก T'CAS และวิธีการทำ Portfolio
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
กการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหลอมแผนฯ
วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕
การประชุมคณะครูประจำเดือนกันยายน
วันที่ ๒๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.กท.๒
วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๕

 

 

 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter