ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย สำนักงานชมรม 29 สวนสยาม 4 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร 02-5175798

ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย สำนักงานชมรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 195 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 0-2376-0462-5 โทรสาร 0-2736-9852