ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยเปิดตัวที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
อักษรย่อของชมรม “ช.บ.ท.”