เดือนมีนาคม
 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑
  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การอบรมนักเรียนผู้นำ ประจำปี ๒๕๖๑
  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ การประชุมครูครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมเว็บไซต์นักเรียนระหว่างวันที่ ๕-๙ มีนาคม ๒๕๖๑
  เดือนกุมภาพันธ์
 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้นม.๓,ม.๖ ปี ๒๕๖๐
  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงหลวงปู่พัก พระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดอาคารคุรุมิตร
  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ- ครูดีศรี บล
  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นักเรียนดีศรี บล.ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เกียรติบัตรนักเรียนดีศรี บล.ด้านผู้มีผลการเรียนดี
  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมตรุษจีนไหว้เจ้าไชน่าทาวน์บึงทองหลาง
  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพโครงการอิซุซุเยาวชนสัมพันธ์
  เดือนมกราคม
  มกราคม ๖๑ กิจกรรม Open house รังสรรค์โครงงาน
  ๑๙ มกราคม ๖๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  ๑๙ มกราคม ๖๑ การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  ๑๖ มกราคม ๖๑ งานวันครู กศจ.กรุงเทพมหานคร คณะครูรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
  มกราคม ๖๑ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๑
  มกราคม ๖๑ จัดติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  เดือนธันวาคม
  ๒๗-๒๘ ธ.ค.๖๐ กิจกรรมค่ายวิชาการและทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  ๒๕ ธ.ค. ๖๐ กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  ๑๓ ธ.ค. ๖๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  ๑๓ ธ.ค. ๖๐ พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑๓ ธ.ค. ๖๐ ศึกษานิเทศก์จาก สพม.2ตรวจเยี่ยมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน
  เดือนพฤศจิกายน
  ๒๔ พ.ย. ๖๐ พิธีถวายราชสดุดี
  ๑๗ พ.ย. ๖๐ กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล
  ๑๐ พ.ย. ๖๐ บ.ล.คืนถิ่นครั้งที่ ๑๓
  ๙ พ.ย. ๖๐ การสอบธรรมะศึกษา
  ๙-๑๑ พ.ย.๖๐ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมณ ค่ายอิทธินัท จ.สระบุรี
  ๕ พ.ย. ๖๐ ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖
  ๔ พ.ย. ๖๐ โครงการค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์
  ๑-๒ พ.ย. ๖๐ การแข่งขันกีฬาภายใน