เดือนมีนาคม
  31 มี.ค. 59 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  29 มี.ค. 59 โรงเรียนราชสาส์นวิทยาศึกษาดูงานด้านวิถีพุทธ
  28 มี.ค. 59 การรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2/2558
  23-25 มี.ค. 59 การอบรมนักเรียนผู้นำ
  23 มี.ค. 59 การติจตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  21 มี.ค. 59 การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
  20-24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  17-18 มี.ค. 59 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต และปัจฉิมนิเทศ ม.๖
  15-17 มี.ค. 59 ค่ายบูรณาการสหกิจพัฒนาชีวิตผู้เรียน สหวิทยาเขตวังทองหลาง
  10 มี.ค. 59 การประกวดผลงาน Best Practice ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  14-18 มี.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ นร. ชั้น ม.1
  4 มี.ค. 59 ทำปฏิทินโรงเรียน
  มี.ค. 59 รูปรวม ม.๓/ม.๖
 
  เดือนกุมภาพันธ์
  19 ก.พ. 59 รังสรรค์โครงงานฯ
  19 ก.พ. 59 แสด-ดำ อำลา ๒๕๕๘
  18 ก.พ. 59 การเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียน
  18 ก.พ. 59 พิธีมุทิตาคารวะครูที่ปรึกษา
  ก.พ. 59 การประกวดภาพวาดโปสเตอร์โครงการอิซูซุสัมพันธ์ ๒๕๕๘
  12 ก.พ. 59 วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ครบรอบ ๓๗ ปี
  12 ก.พ. 59 ฟุตบอลกระชับมิตรวันสถาปนาโรงเรียน
  12 ก.พ. 59 กิจกรรม บล.คืนถิ่น ครั้งที่ ๑๒
  ก.พ. 59 นักเรียนได้รับรางวัล Word Art Contest
  ก.พ. 59 พิธีประดับบ่า ลส.-นน สามัญรุ่นใหญ่
  ก.พ. 59 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  ก.พ. 59 ประชุมครูเดือนกุมภาพันธ์
  11 ก.พ. 59 มอบเกียรติบัตร นร.ดีศรี บล.
  ก.พ. 59 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามอบถ้วยและเกียรติบัตรนักเรียนกีฬาฟุตบอล
  ก.พ. 59 กิจกรรมวันตรุษจีน
 
  เดือนมกราคม
  27 ม.ค. 59 พิธีปฏิบัติตนและสวนสนามยุวกาชาด
  26 ม.ค. 59 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี กับโตโยต้า "รถยนต์ในฝัน"
  25 ม.ค. 59 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ สมาคมข้าราชการบำนาญ
  ม.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองเรียนซ้ำ
  16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครูสหวิทยาเขตวังทองหลาง
  16 ม.ค. 59 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน เนื่องในวันครูแห่งชาติ
  8 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และนิทรรศการวิชาการ
 
  เดือนธันวาคม
  29 ธ.ค. 58 สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
  25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาส
  18-20 ธ.ค. 58 ิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมฯ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี
  17-19 ธ.ค. 58 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมฯ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ จ.สระบุรี
  ธ.ค. 58 ผอ.มอบเกียรติบัตร นร.ที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
  ธ.ค. 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล แนะนำครูใหม่
  ธ.ค. 58 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย" ครั้งที่ ๑๐
  11 ธ.ค. 58 กิจกรรมอยู่ค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  4 ธ.ค. 58 ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
  ธ.ค. 58 ผู้บริหารและคณะคุณครูร่วมส่ง รองฯ ธํญญวรรณ แจ่มจำรัส ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  1 ธ.ค. 58 การสอบนักธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
  เดือนพฤศจิกายน
  25 พ.ย. 58 มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจสืบสานวิถีไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
  25 พ.ย. 58 พิธีถวายราชสดุดีเนื่อในวันพระมหาธีราชเจ้า
  18-19 พ.ย. 58 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "บึงทองหลางเกม ครั้งที่ ๓๖"
  พ.ย. 58 ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยร่วมอัดรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  15 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
  14 พ.ย. 58 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเป็นศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  13 พ.ย. 58 นักเรียนเข้าแข่งขันประเภทตัดต่อภาพยนตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  11 พ.ย. 58 ผู้บริหารและคณะคุณครูร่วมส่ง รองฯ สมศักดิ์ สนกนก ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
  11 พ.ย. 58 นักเรียนร่วมพิธีมุทิตารองผู้อำนวยการในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง
  10 พ.ย. 58 เลี้ยงส่งรองฯ จิรศักดิ์ ใจเย็น และรองฯ สมศักดิ์ สนกนก ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
  4 พ.ย. 58 ผู้บริหารและคณะคุณครูร่วมส่ง รองฯ จิรศักดิ์ ใจเย็น ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  1 พ.ย. 58 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบึงทองหลาง
  เดือนตุลาคม
  30 ต.ค. 58 ต้อนรับครูย้ายกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ "คุณครูไพจิตร์ คลศิลป์"
  27 ต.ค. 58 มอบเกียรติบัตรครูการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนด้วย Google Applications
  27 ต.ค. 58 มอบเกียรติบัตรครูแต่งกายงามตามกาลเทศะ
  27 ต.ค. 58 ประชุมครูต้อนรับเปิดเทอม