เดือนมีนาคม
  16-18 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาจิต ชีวิตดีงาม นำความรู้คู่คุณธรรม
  มี.ค. 58 ักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีคุณธรรม 12 ประการ
  มี.ค 58 นักเรียนได้รับรางวัล การประกวดวาดภาพ Intouch
  มี.ค. 58 นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพเยาวชน House'อะวอร์ด
  9-10 มี.ค. 58 สหวิทยาเขตวังทองหลาง อบรมครูศตวรรษที่ 21
  5-11 มี.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์
  9 มี.ค. 58 พิธีปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6
  2 มี.ค. 58 อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ STAM
 
  เดือนกุมภาพันธ์
  20 ก.พ. 58 การประกวดแข่งขันการวาดภาพฯ "TOYOTA Dream Car"
  19 ก.พ. 58 กิจกรรมวันตรุษจีน
  17 ก.พ. 58 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดี ศรี บ.ล.
  16 ก.พ. 58 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
  12 ก.พ. 58 การประเมินภายใน
  12 ก.พ. 58 ิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าฯ
  12 ก.พ. 58 กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด ผลผลิตต้นกล้าฯ
  12 ก.พ. 58 ฟุตบอลกระชับมิตร ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
  12 ก.พ. 58 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
  ก.พ. 58 นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  7 ก.พ. 58 ิจกรรมอยู่ค่าย ยุวกาชาด-ลูกเสือ ม.1
 
  เดือนมกราคม
  29 ม.ค. 58 การประชุมภาคีเครือข่าย
  27 ม.ค. 58 พีธีปฏิญาณตนของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนาของยุวกาชาด
  20 ม.ค. 58 การอบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชี และพัสดุ
  ม.ค. 58 การนิเทศติดตาม สพม.2
  16 ม.ค. 58 รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจของ สพม.2 และหนึ่งแสนครูดี
  13 ม.ค. 58 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
  9 ม.ค. 58 บ.ล. คืนถิ่น ครั้งที่ 11
  9 ม.ค. 58 กิจกรรมฉลองปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
 
  เดือนธันวาคม
  29 ธ.ค. 57 สังสรรค์ปีใหม่ 2558 ต้อนรับปีมะแม
  ธ.ค. 57 รูปหมู่นักเรียน ม.1-ม.6
  25 ธ.ค. 57 ิจกรรมวันคริสต์มาส
  10-13 ธ.ค. 57 คณะครูศึกษาดูงาน ร.ร.แม่จันวิทยา จ.เชียงราย
  7-9 ธ.ค. 57 กิจกรรมอยูค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
  6-8 ธ.ค. 57 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
  3 ธ.ค. 57 สนทนาเสวนาธรรม ธรรมะน่ารู้ "ปิ๊งแว้บ: ก้าวแรกวิถีพุทธ"
  3 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
  ธ.ค. 57 ผู้อำนวยการเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
  2-3 ธ.ค. 57 ประชุมฯ การออกข้อสอบ LAS/NT ศูนย์ฯ ศิลปะ (สพม.2)
  1 ธ.ค. 57 การประชุมครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
 
  เดือนพฤศจิกายน
  27 พ.ย. 57 ผู้อำนวยการพบนักเรียนหน้าแถว และร่วมสวดมนต์ยาว
  25 พ.ย. 57 ต้อนรับผู้อำนวยคนใหม่ "นายนิพนธ์ ก้องเวหา"
  25 พ.ย. 57 พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2557
  12 พ.ย. 57 การสอบธรรมศึกษา ประจำศึกษา 2557
  10 พ.ย. 57 พิธีเปิดป้ายอาคาร "อาคารวังทองหลาง"
  9 พ.ย. 57 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557
  6 พ.ย. 57 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557
  5 พ.ย. 57 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ม.3 และ ม.6
  28-30 พ.ย. 57 กิจกรรมกีฬาภายใน "บึงทองหลางเกมส์" ครั้งที่ 35