เดือนมีนาคม
  31 มี.ค. 57 พิธีรับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
  28 มี.ค. 57 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557
  25-27 มี.ค. 57 ค่ายผู้นำ (ปีการศึกษา 2557) ณ ค่ายหัตถวุฒิ จ.สระบุรี
  20-24 มี.ค. 57 การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
  12-18 มี.ค. 57 โครงการเพิ่มทักษะคอมฯ การสร้างเว็บไซต์
  15 มี.ค. 57 กิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาว บ.ล."
  7 มี.ค. 57 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
  7 มี.ค. 57 กิจกรรมเพิ่มพลังการเรียน
 
  เดือนกุมภาพันธ์
  13 ก.พ. 57 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
  13 ก.พ. 57 อำลาครูและนักศึกษาประสบการณ์
  12 ก.พ. 57 กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน ประชันความคิดฯ
  12 ก.พ. 57 กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้า
  12 ก.พ. 57 พิธีทำบุญฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๓๕ ปี
  12 ก.พ. 57 แข่งขันกีฬา "ชักกะเยอ"
  11 ก.พ. 57 นักเรียน ม.6 ถ่ายรูปหมู่
  11 ก.พ. 57 พิธีมอบเกียรติบัตร "นักเรียนดี ศรี บ.ล."
  ก.พ. 57 เตรียมพร้อมการสอบ O-Net
 
  เดือนมกราคม
  29 ม.ค. 57 นักเรียน ม.3 ถ่ายรูปหมู่
  23-25 ม.ค. 57 คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
  21 ม.ค. 57 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  19 ม.ค. 57 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาคมผู้ปกครองและครู)
  19 ม.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ ๒
  17 ม.ค. 57 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ม. ๑
  8-10 ม.ค. 57 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ม. ๓
  8-10 ม.ค. 57 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ม. ๒
  7 ม.ค. 57 กิจกรรมปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
 
  เดือนธันวาคม
  ธ.ค. 56 นร.แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ (ระดับภาค)
  ธ.ค. 56 นร.แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ (ระดับเขต)
  26 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (ครู และ บุคลากร)
  25 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสต์มาส
  13 ธ.ค. 56 รองผู้อำนวยการพบนักเรียน
  12 ธ.ค. 56 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
  11 ธ.ค. 56 กิจกรรม "รวมพล คนเก่ง สพม.2"
  6 ธ.ค. 56 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ศึกษาดูงาน
  4 ธ.ค. 56 พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
  3 ธ.ค. 56 กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.4
  2 ธ.ค. 56 พิธีส่งรองผู้อำนวยการ รองฯปราโมท วรกุล และรองฯสุรศักดิ์ นิ่มนวล
 
  เดือนพฤศจิกายน
  29 พ.ย. 56 ประเมินคุณภาพภายใน
  28 พ.ย. 56 พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ นักเรียน
  26 พ.ย. 56 สอบธรรมศึกษา
  25 พ.ย. 56 พิธีถวานราชสดุดีฯ
  20 พ.ย. 56 อมรมวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ
  13-14 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาภายใน
  8 พ.ย. 56 ถวายอาเศียรวาทฯ
  3 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนัีกเรียน 2/2556
  เดือนตุลาคม
  28 ก.ย. 56 ถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราชฯ