เดือนตุลาคม
  8 ต.ค. 56 ดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  7 ต.ค. 56 รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2556
  4 ต.ค. 56 Clearnning Day
  3 ต.ค. 56 ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
 
  เดือนกันยายน
  27 ก.ย. 56 พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ
  23 ก.ย. 56 คณะครูโรงเรียนทหารอากาศบำรุงศึกษาดูงาน
  20 ก.ย. 56 "อุ่นรักร้อยดวงใจ" (ครูเกษียณ)
  19 ก.ย. 56 มอบเกียรติบัตรระดมทรัพยากรผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  19 ก.ย. 56 เยาวชนดีเด่นประกายเพชร
  19 ก.ย. 56 ประกวดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
 
  เดือนสิงหาคม
  29 ส.ค. 56 ทัศนศึกษาดูงาน ม.1
  26-27 ส.ค. 56 อบรม GAT ภาษาไทย
  21-25 ส.ค. 56 สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
  20 ส.ค. 56 ต้อนรับรองฯ เยาวนาท สุนทร
  20 ส.ค. 56 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  13 ส.ค. 56 ตรวจติดตาม 8 องค์ประกอบ
  9 ส.ค. 56 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  9 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556
  8 ส.ค. 56 พิธีส่งรองฯ สมคิด ปูชิตเสถียร
  5 ส.ค. 56 บันทึกรายการช่อง 5 Wake Club
  1-2 ส.ค. 56 อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการ์ฯ ประจำปี 2556
 
  เดือนกรกฎาคม
  31 ก.ค. 56 ประกวดวาดภาพระบายสี Gift for Mom ปีที่ 11
  19 ก.ค. 56 พิธีแห่เทียนพรรษา
  18 ก.ค. 56 พิธีหล่อเทียนพรรษา
  11 ก.ค. 56 ตลาดนัดพอเพียง
  1 ก.ค. 56 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
 
  เดือนมิุถุินายน
  26 มิ.ย. 56 สดุดีกวีไทย "สุนทรภู่"
  26 มิ.ย. 56 ต่อต้านยาเสพติด
  21-22 มิ.ย. 56 ค่ายคุณธรรม ม.6
  20-21 มิ.ย. 56 ค่ายคุณธรรม ม.2-3
  18 มิ.ย. 56 พิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
  14 มิ.ย. 56 อบรม อย.น้อย
  14 มิ.ย. 56 รับทุนนักธรรม
  13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
  10-11 มิ.ย. 56 ตรวจสุขภาพนักเรียน
  9 มิ.ย. 56 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1/2556
  26 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2556
 
  เดือนพฤษภาคม
  31 พ.ค. 56 วันงดสูบบุหรี่โลก
  30 พ.ค. 56 ตรวจสุขภาพครูประจำปี
  27 พ.ค. 56 คณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ดูงาน
  20-22 พ.ค. 56 ค่ายคุณธรรม ม.1
  10 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศ ม.4
  9 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศ ม.1