Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
รับสมัครนักเรียน ม.๑-ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
การอบรมนักเรียนผู้นำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
สมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นิเทศภายใน โดย สพม.๒
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
 
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าย ๕ ภาคีสหกิจพัฒนาชีวิตผู้เรียน
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมนักเรียนดีศรี บ.ล.
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง
และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน
 
 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมการอยู่ค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพศิลปะ
 
 
พิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ศึกษาดูงานโณงเรียนเพลินพัฒนา
 
อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษา
เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
 
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
 
งานฉลองปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
การนิเทศติดตามและประเมินผล
การจักการศึกษา ระยะที่ ๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
คณะครุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
 
ประชุมอบรมครูผู้ช่วย
 
พิธีเปิดหอประชุมกังวารจิตต์
ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมกีฬาภายใน (ชุดที่ ๕)
"บึงทองหลางเกมส์ ๒๕๕๙"
วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมกีฬาภายใน (ชุดที่ ๔)
"บึงทองหลางเกมส์ ๒๕๕๙"
วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมกีฬาภายใน (ชุดที่ ๓)
"บึงทองหลางเกมส์ ๒๕๕๙"
วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมกีฬาภายใน (ชุดที่ ๒)
"บึงทองหลางเกมส์ ๒๕๕๙"
วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมกีฬาภายใน (ชุดที่ ๑)
"บึงทองหลางเกมส์ ๒๕๕๙"
วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมแกนนำกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย
ณ รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง
นักเรียนรับทุนการศึกษา
ณ วัดสุทัศนฯ
 
กิจกรรมเข้าค่าย ลส-ยว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ชุดที่ ๒)
ณ ค่ายลูกเสือนวภพ
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
กิจกรรมเข้าค่าย ลส-ยว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ชุดที่ ๑)
ณ ค่ายลูกเสือนวภพ
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
ทัศนศึกษา ม.๓
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จ.ปทุมธานี
 
มอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
และตัวแทนระดับภาค
 
มอบเกียรติบัตร
ห้องเรียนสะอาดฯ
 
 
กิจกรรมเข้าค่าย ลส-นน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ชุดที่ ๒)
ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมเข้าค่าย ลส-นน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ชุดที่ ๑)
ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
ทัศนศึกษา ม.๒
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จ.ปทุมธานี
 
กิจกรรมรวมพลัง
แห่งความภักดี
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพเทคโนโลยี
 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
สาระนาฏศิลป์
 
 
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันพระมหาธีราชเจ้า
 
 
การสอบธรรมศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๙
 
 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
สาระดนตรีไทย
ณ รร.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
กิจกรรมประติมากรรม
ณ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
กิจกรรมประดิษบ์วัสดุจากธรรมชาติ
ณ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
กิจกรรมวาดภาพ
ณ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
สาระศิลปะ (ดนตรีไทย)
รอบคัดเลือก
ณ รร.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
กิจกรรมสวดมนต์แปล
ณ รร.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๔ พฤศจิการยน ๒๕๕๙
ศูนย์คุณภาพวิชาการศิลปะ สพม.๒
ประชุมเตรียมความพร้อม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
ณ รร.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
 
 
   
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter