Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน (07 มกราคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง
(27 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
Download แบบฟอร์มแผนการสอน (2 เมษายน 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (19 พฤศจิกายน 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร
(6 พฤศจิกายน 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (4 พฤศจิกายน 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
 
 
 
การอบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน
บัญชี และพัสดุ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
การนิเทศติดตาม สพม.2
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 
รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ครูดีในดวงใจของ สพม.2 และ
หนึ่งแสนครูดี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
การแข่งขันฟุตบอล
กระชับมิตร
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
บ.ล. คืนถิ่น ครั้งที่ ๑๑
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 
กิจกรรมฉลองปีใหม่และ
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘
ต้อนรับปีมะแม
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
รูปหมู่นักเรียน ม.๑-ม.๖
 
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
คณะครูศึกษาดูงาน
ร.ร.แม่จันวิทยา จ.เชียงราย
วันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมอยูค่ายพักแรก
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒
วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓
วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
สนทนาเสวนาธรรม ธรรมะน่ารู้
"ปิ๊งแว้บ: ก้าวแรกวิถีพุทธ"
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการเยี่ยมชม
การเรียนการสอนวิชาศิลปะ
 
ประชุมฯ การออกข้อสอบ LAS/NT
ศูนย์ฯ ศิลปะ (สพม.๒)
วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การประชุมคร
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการพบนักเรียนหน้าแถว
และร่วมสวดมนต์ยาว
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ต้อนรับผู้อำนวยคนใหม่
"นายนิพนธ์ ก้องเวหา"
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือไทย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การสอบธรรมศึกษา
ประจำศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
พิธีเปิดป้ายอาคาร
"อาคารวังทองหลาง"
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ม.๓ และ ม.๖
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมกีฬาภายใน
"บึงทองหลางเกมส์" ครั้งที่ ๓๕
วันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter