Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องกำหนดการส่งวิจัยชั้นเรียน
ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (08 มีนาคม 2558)
 
Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน (07 มกราคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(27 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
(24 เมษายน 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
(7 เมษายน 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกันอุบัติเหตุ
(3 เมษายน 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ (17 มีนาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
(17 มีนาคม 2558)
 
 
 
 
โครงการพัฒนาจิต ชีวิตดีงาม
นำความรู้คู่คุณธรรม
๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสี
คุณธรรม ๑๒ ประการ
นักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดวาดภาพ Intouch
 
นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น
การประกวดวาดภาพเยาวชน
House'อะวอร์ด
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
อบรมครูศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์
วันที่ ๕-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
พิธีปัจฉิมนักเรียน
ม.๓ และ ม.๖
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้
STAM
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
การประกวดแข่งขันการวาดภาพฯ
"TOYOTA Dream Car"
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนดี ศรี บ.ล.
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การประเมินภายใน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าฯ
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน
ประชันความคิด ผลผลิตต้นกล้าฯ
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ฟุตบอลกระชับมิตร
ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
นักเรียนได้รับรางวัล
เยาวชนดีศรีแผ่นดิน
มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
กิจกรรมอยู่ค่าย
ยุวกาชาด-ลูกเสือ ม.๑
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การประชุมภาคีเครือข่าย
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
 
พีธีปฏิญาณตนของยุวกาชาด
วันคล้ายวันสถาปนาของยุวกาชาด
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
การอบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน
บัญชี และพัสดุ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
การนิเทศติดตาม สพม.2
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 
รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ครูดีในดวงใจของ สพม.2 และ
หนึ่งแสนครูดี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
การแข่งขันฟุตบอล
กระชับมิตร
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
บ.ล. คืนถิ่น ครั้งที่ ๑๑
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 
กิจกรรมฉลองปีใหม่และ
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘
ต้อนรับปีมะแม
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
รูปหมู่นักเรียน ม.๑-ม.๖
 
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
คณะครูศึกษาดูงาน
ร.ร.แม่จันวิทยา จ.เชียงราย
วันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมอยูค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒
วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓
วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
สนทนาเสวนาธรรม ธรรมะน่ารู้
"ปิ๊งแว้บ: ก้าวแรกวิถีพุทธ"
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter