Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
  <<< ปฏิทินวิชาการ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 >>>
 
 
 
 
 
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
การประชุมผู้ปกครอง
และมอบตัวนักเรียน ม.๔
ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
ศึกษาดูงานด้านวิถีพุทธ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
การรายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
 
การอบรมนักเรียนผู้นำ
วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
การติจตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
และปัจฉิมนิเทศ ม.๖
วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ค่ายบูรณาการสหกิจ
พัฒนาชีวิตผู้เรียน
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
การประผลงาน Best Practice
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์
วันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ทำปฏิทินโรงเรียน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
 
รูปรวม ม.๓/ม.๖
มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
รังสรรค์โครงงานฯ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
แสด-ดำ อำลา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
การเลือกตั้งประธานกรรมการ
สภานักเรียน
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
พิธีมุทิตาคารวะ
ครูที่ปรึกษา
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์
โครงการอิซูซุสัมพันธ์ ๒๕๕๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันสถาปนาโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง
ครบรอบ ๓๗ ปี
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฟุตบอลกระชับมิตร
วันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กิจกรรม บล.คืนถิ่น ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
นักเรียนได้รับรางวัล
Word Art Contest
 
พิธีประดับบ่า
ลส.-นน สามัญรุ่นใหญ่
 
มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ ๖๕
ระดับภาคกลางและภาคตะวันตก
ประชุมครูเดือนกุมภาพันธ์
 
 
มอบเกียรติบัตร
นร.ดีศรี บล.
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มอบถ้วยและเกียรติบัตร
นักเรียนกีฬาฟุตบอล
กิจกรรมวันตรุษจีน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
พิธีปฏิบัติตนและสวนสนามยุวกาชาด
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
 
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
กับโตโยต้า "รถยนต์ในฝัน"
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมข้าราชการบำนาญ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ประชุมผู้ปกครองเรียนซ้ำ
มกราคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมวันครู
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
และนิทรรศการวิชาการ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
 
สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมฯ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี
วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมฯ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ จ.สระบุรี
วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผอ.มอบเกียรติบัตร
นร.ที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนะนำครูใหม่
 
 
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน "นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย"
ครั้งที่ ๑๐
 
กิจกรรมอยู่ค่ายและเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้บริหารและคณะคุณครู
ร่วมส่ง รองฯ ธํญญวรรณ แจ่มจำรัส
ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 
การสอบนักธรรมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
สืบสานวิถีไทยประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่อในวันพระมหาธีราชเจ้า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน
"บึงทองหลางเกม ครั้งที่ ๓๖"
วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย
ร่วมอัดรายการถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เป็นศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นักเรียนเข้าแข่งขัน
ประเภทตัดต่อภาพยนตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผู้บริหารและคณะคุณครู
ร่วมส่ง รองฯ สมศักดิ์ สนกนก
ไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter