Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
DownLoad แบบฟอร์มหน่วยการเรียน แผนการจัดเรียนรู้ ค่านิยม 12 ประการ
 
ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องกำหนดการส่งวิจัยชั้นเรียน
ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (08 มีนาคม 2558)
 
Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน (07 มกราคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(27 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 40 คัน
(22 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฝ้าเพดาน
(20 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(19 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(18 พฤษภาคม 2558)
 
 
 
 
 
พิธีปฏิบัติตนและสวนสนามยุวกาชาด
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
 
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
กับโตโยต้า "รถยนต์ในฝัน"
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมข้าราชการบำนาญ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ประชุมผู้ปกครองเรียนซ้ำ
มกราคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมวันครู
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
และนิทรรศการวิชาการ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
 
สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี
วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ จ.สระบุรี
วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผอ.มอบเกียรติบัตร
นร.ที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนะนำครูใหม่
 
 
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน "นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย"
ครั้งที่ ๑๐
 
กิจกรรมอยู่ค่ายและเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้บริหารและคณะคุณครู
ร่วมส่ง รองฯ ธํญญวรรณ แจ่มจำรัส
ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 
การสอบนักธรรมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
สืบสานวิถีไทยประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่อในวันพระมหาธีราชเจ้า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน
"บึงทองหลางเกม ครั้งที่ ๓๖"
วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย
ร่วมอัดรายการถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เป็นศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นักเรียนเข้าแข่งขัน
ประเภทตัดต่อภาพยนตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผู้บริหารและคณะคุณครู
ร่วมส่ง รองฯ สมศักดิ์ สนกนก
ไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter