Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
DownLoad แบบฟอร์มหน่วยการเรียน แผนการจัดเรียนรู้ ค่านิยม 12 ประการ
 
ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องกำหนดการส่งวิจัยชั้นเรียน
ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (08 มีนาคม 2558)
 
Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน (07 มกราคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(27 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 40 คัน
(22 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฝ้าเพดาน
(20 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(19 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(18 พฤษภาคม 2558)
 
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
"บึงทองหลางเกม ครั้งที่ ๓๖"
วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย
ร่วมอัดรายการถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เป็นศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นักเรียนเข้าแข่งขัน
ประเภทตัดต่อภาพยนตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครํ้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผู้บริหารและคณะคุณครู
ร่วมส่ง รองฯ สมศักดิ์ สนกนก
ไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นักเรียนร่วมพิธีมุทิตา
รองผู้อำนวยการ
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
เลี้ยงส่งรองฯ จิรศักดิ์ ใจเย็น
และรองฯ สมศักดิ์ สนกนก
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผู้บริหารและคณะคุณครู
ร่วมส่ง รองฯ จิรศักดิ์ ใจเย็น
ไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ต้อนรับครูย้ายกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
"คุณครูไพจิตร์ คลศิลป์"
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
มอบเกียรติบัตรครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียน
ด้วย Google Applications
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
มอบเกียรติบัตรครู
แต่งกายงามตามกาลเทศะ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประชุมครูต้อนรับเปิดเทอม
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
 
งานเกษียณอายุราชการ
"ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน
โอบขวัญ เกษียณกาล"
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 
กิจกรรมค่ายวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"หนึ่งโครงงาน หนึ่งความดี
ถวายพ่อหลวงไทย"
ด้วยหลักไคเซน
ร่วมถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ งานกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคล
นักเรียนได้รับรางวัล
ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรม
งานคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่พัก
 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
จัดการแข่งขันเขียนผังมโนทัศน์
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์บริจาคโลหิต
ณ วัดบึงทองหลาง
พิธีมุทิตา
"กตเวทิตาจิต แด่คุณครูด้วยดวงใจ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
 
นักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดวาดภาพ
"ประเทศไทยคือบ้านของเรา
เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง"
จากนายกรัฐมนตรี
นักเรียนรับรางวัล
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ครั้งที่ ๙
การอบรมศิลปะนานาชาติ
ครั้งที่ ๑๐
 
ประชุมการหลอมแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
งานแนะแนว
จัดกิจกรรมแนะแนว
ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
จัดกิจกรรมประกวดมารยาท
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่นำชื่อเสียงกลุ่มสาระฯ
สังคม ศิลปะ และภาษาจีน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ
ในศตวรรษ ๒๑
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
คณิตสาสตร์
วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ
โณงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
 
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
การอบรมการสร้างสื่อการเรียน
โดยใช้ Google Applications
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรม "มัธยมวัดบึงทองหลาง
รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดี
ถวายพ่อหลวงไทย
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การประชุมสัมมนาภาคีสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์สรภัญญะ ณ วัดพระรามเก้าฯ
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter